|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hôm nay, Ngày 1, Tháng 10, Năm 2014
 
Vải thiều có thể xuất sang Australia vào năm 2015
Vải thiều có thể xuất sang Australia vào năm 2015
Thương vụ Việt Nam cho biết, Chính phủ Autralia đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để trái vải thiều sớm được nhập khẩu vào thị trường này.